Hakkımızda

Gümrük Mevzuatları

Gümrük Mevzuatları


Gümrük Mevzuatları

 Toplam Okunma 1108

 Tarih : 17.08.2013 19:00:56GÜMRÜK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İthalat ,İhracat ve Gümrük idarelerinde herhangi bir işlem yapacak olan firmalar için gümrük Müsteşarlığından firma dosyası olarak istenen evraklar aşağıda bilginize sunulmuştur.
 
Söz Konusu evraklar orjinal veya noter tasdikli ve güncel olmalıdır.
 
1-Ticaret Sicil Gazetesi (1 Nüsha asıl)(Kuruluş ve varsa değişiklikler)
2-İmza Sirküleri(2 Nüsha asıl)
3-İmzaya Yetkili Şahısların TC Kimlik numaralarını gösterir Nüfus Cüzdan Sureti(1 Nüsha Asıl)
4-Vergi Mükellefiyet Yazısı(1 Nüsha asıl)(vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınan yazı)
5-Oda Sicil Faaliyet Belgesi(2 Nüsha asıl)
6-Vekaletname
7-Vergi Levhası Son iki yıla ait.Noter tasdikli veya yeminli mali müşavir aslı gibidir onaylı.(sadece tekstil ithalatı yapcak firmalara Kayıt ve Kota belgesi almak için gereklidir.)
8-Firma Kaşesi