Hakkımızda

Bilgi Bankası

Bilgi Bankası


Bilgi Bankası

 Toplam Okunma 3921

 Tarih : 18.08.2013 00:43:22GÜMRÜK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İthalat,  İhracat ve gümrük idarelerinde herhangi bir işlem yapacak olan firmalar için Gümrük Müsteşarlığı’nın Seri no 81 Tebliği’ne istinaden firma dosyasında bulunması gereken belgeleraşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu belgeler orijinal yada noter tasdikli ve güncel olmalıdır.

GÜMRÜK FİRMA TESCİL DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı)  (Kuruluş ve varsa değişiklikler )
2-İmza Sirküleri(1 adet asıl)
3-İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik numaralarını gösterir Nüfus Cüzdan Sureti (1 adet noter onaylı)
4-Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınan yazı) (1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
5-Oda Sicil Faaliyet Belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
6-Vekaletname (2 adet asıl) EK 1’de örneği mevcut
7- Firma kaşesi (1 adet)

Gümrük kanunu dosyası için tıklayınız.
Gümrük yönetmeliği dosyası için tıklayınız.
Uluslararası dış ticaret sözlüğü dosyası için tıklayınız.