Hakkımızda

İnsan Kaynakları Politikamız

√ En önemli kaynağımızın insan olduğunu biliyoruz.
√ Ana misyonumuz, şirket ihtiyaçları ve aday beklentileri doğrultusunda nitelikli ve başarılı adayları kuruma kazandırmak ve uzun vadede kurum bünyesinde tutmak.
√ Organizasyonumuz içerisinde bulunan herkesin, aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayarak ortak bir Kurumsal Kültür oluşturmak.
√ Çalışanlarımız arasında güvene ve istikrara dayalı bir ortam sağlayarak, onlara kendilerini geliştirme ve özgün yönetim alanlarında fırsatlar vermek.
√ Özgüveni geliştiren ve başarıyı destekleyen, yeni fikirlere açık takım oluşturmak
√ İş etiğini değerleriyle özümsemiş, işiyle bütünleştirmiş bireylerin oluşturduğu bir aile oluşturmak
√ Güçlü, kaliteli ve gelişmiş insan kaynaklarımızla geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır.


Değerlerimiz

• Evrensel insan haklarına saygı ve önce insan anlayışı,
• Faaliyetlerini sosyal çevrenin değerlerini de dikkate alarak sürdürme,
• Topluma karşı sorumluluk duygusu ve çevreye saygı,
• Ürünlerimizin tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt vermesi
• Sürekli gelişim, yenilikçi, akılcı ve sistematik çalışma
• Fikirlerin rahatlıkla konuşulduğu özgür ve dinamik ortama sahip olma
• Yönetimde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışı
• Yüksek ahlak değerlerini kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirme
• Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt etmeksizin işe alma ve hizmet etme
• ‘Güven’ kelimesiyle anılan bir kurum olmaktır.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ
Ad Soyad  
E-mail  
Doğum Yeri  
Doğum Tarihi  
Cinsiyet   Bay   Bayan
Medeni Durum   Evli   Bekar
Askerlik Durumu  
Tel  
Gsm  
Ev Adres  
EĞİTİM
Eğitim Durumu    
Okul / Bölüm  
Yabancı Dil    
Yabancı Dil    
Yabancı Dil    
Yabancı Dil    
İŞ
Başvuru Türü  
Başvurulan Pozisyon  
Seyahat Engeliniz var mı   Var   Yok
Sürücü ehliyetiniz varsa sınıfı  
Son işinizden ayrılma nedeniniz  
İstediğiniz net ücret  
İşe başlayabileceğiniz tarih  
İş deneyimleriniz (çalıştığınız firmalar,  
göreviniz ve süreleri varsa referanslarınız)  
 
Başvuru sahipleri tarafından beyan edilen tüm bilgiler kurumumuz tarafından gizlilik prensibine bağlı kalınarak korunmakta olup, insan kaynakları bilgi havuzumuzda muhafaza edilmektedir.